Privacyverklaring volgens de Europese GDPR

In het kader van de GDPR/AVG (General Data Protection Regulation/Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 2016 die van kracht gaat op 25 mei 2018, melden wij u dat Baby & Co de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, respecteert.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens serieus. Wij nodigen u vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Goedkeuring

Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantenbeheer en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Geboortelijsten en bestellingen

Aan de (toekomstige) ouders vragen we naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorziene geboortedatum baby, ... om eventuele levering te kunnen verzorgen, om contact op te nemen bij eventuele vragen, om mails te sturen i.v.m. verkopen, ...

Aan de schenkers vragen we in de winkel hun naam, online worden ook adres, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd, (firmanaam, adres en BTW nummer bij aanvraag factuur). De gegevens worden doorgegeven aan de ouders die het geschenk ontvangen, om te kunnen bedanken. De schenkers ontvangen een mail met de betaalgegevens. U kan in de winkel betalen of per overschrijving. U kan ook betalen via Multisafepay, een betaalplatform dat PCI DSS gecertificeerd is, wat betekent dat alle consumentendata versleuteld wordt opgeslagen.

Webshop

Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. Uw IP adres wordt automatisch opgeslagen. Wij geven uw gegevens aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bv de bezorgdienst, het betaalplatform. Wij eisen van onze externen dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen. Hun privacy verklaringen kan u op hun site terugvinden. Als u van hun service gebruikt maakt (vb. betaling online), weet u dat hun jurisdictie geldt.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De gegevens die u invult of opgeeft worden met zorg behandeld en niet langer bijgehouden dan nodig. We gebruiken ze alleen waarvoor u ze heeft gegeven.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

Mocht u ze nadien wensen in te kijken, aan te passen of te verwijderen, of wenst u een klacht in te dienen, kan u, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een mail sturen naar info@babyco.be of een schrijven richten naar Baby & Co, t.a.v. Katia Vermeire Quellinstraat 48-50, 2018 Antwerpen. We voeren de aanpassingen dan direct uit binnen de wettelijke termijn van 4 weken. We gaan ervan uit dat u de minimumleeftijd heeft zoals voorgeschreven in uw jurisdictiegebied of toestemming heeft van ouder of voogd. Het intrekken van de gegeven toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

  • Wettelijke verplichting.
  • Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

Delen van de gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren.

Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Baby & Co behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

Termijn van bewaring van uw gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 7 jaar. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling, en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Uw gegevens worden verwerkt door Katia Vermeire. U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: info@babyenco.be

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacy beleid van de betrokken website door.

Product toegevoegd aan verlanglijstje
Product added to compare.

Groot nieuws! Wij verkopen uit.

Wegens een niet te missen opportuniteit, sluiten we binnenkort de winkel. 7 december is de laatste dag!

Mis deze kans op prachtige showroommodellen niet. Kijk alvast eens op de webshop om de laatste items te bekijken.

Via mail info@babyenco.be zijn nog een hele tijd te bereiken.

Deze website gebruikt cookies.